Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1582 z 23. októbra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutiach zmluvných s23.trán Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu