Tarybos sprendimas (ES) 2020/1582 2020 m. spalio 23 d. dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, Šalių susitikimuose