Neuvoston päätös (EU) 2020/1582, annettu 23 päivänä lokakuuta 2020, sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen osapuolten kokouksissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta