Απόφαση (ΕΕ) 2020/1582 του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συνόδους των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό