Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Østlige Republik Uruguay om visse aspekter af lufttrafik