Rakstisks jautājums E-2346/06 iesniedza Chris Davies (ALDE) Padomei. Slepkavības Palestīnā