Tiesas spriedums 1986. gada 3. jūlijā. # Eiropas Kopienu Padome pret Eiropas Parlamentu. # Lieta 34/86. Padome/Parlaments TITJUR