Rakstisks jautājums P-4564/06 iesniedza Syed Kamall (PPE-DE) Komisijai. Subsīdijas tabakas audzētājiem Eiropā