2006/687/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 12. oktobris ) par programmām, kuras var pretendēt uz Kopienas finansiālo atbalstu 2007. gadā dažu dzīvnieku slimību apkarošanai un uzraudzībai, zoonožu profilaksei un TSE uzraudzībai, kā arī par programmām GSE un skrepi slimības apkarošanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4784)