Komisijas Regula (EK) Nr. 391/2005 (2005. gada 9. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem