Rakstisks jautājums E-1846/04 iesniedza Erik Meijer (GUE/NGL) Komisijai. Finansiālie apsvērumi sakarā ar naftas vadu būves tehniku un izmantošanu un iespējamie drošības riski