Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)