Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9327 — YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & Co Group/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)