Komisijas Regula (EK) Nr. 98/2005 (2005. gada 20. janvāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem sorgo ievešanai Regulā (EK) Nr. 2275/2004 paredzētajā konkursā