Lõpetamismenetlus — Otsus algatada kindlustusandja Montepío de Conductores de Automóviles de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión Social lõpetamismenetlus (avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) artiklile 280)