2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2097/2005, atnaujinantis paprastųjų šiaurinių krevečių žvejybą NAFO 3L zonoje laivais, plaukiojančiais su Lietuvos vėliava