Lieta C-15/05: Tiesas (piektā palāta) spriedums 2006. gada 27. aprīlī ( Gerechtshof te Amsterdam lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kawasaki Motors Europe NV pret Inspecteur van de Belastingdienst / Douane district Rotterdam (Kopējais muitas tarifs — Tarifu pozīcijas — Satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma klasifikācija — Traktori — Automobiļi un transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai — Regula (EK) Nr. 2518/98 — Pielikumā iekļautās tabulas 5. punkts — Spēkā neesamība)