2006. gada Starptautiskais tropu kokmateriālu nolīgums - Eiropas Kopienas deklarācija saskaņā ar nolīguma 36. panta 3. punktu - Dikjarazzjoni