Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 21 päivänä helmikuuta 2020, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä Asia AT. 40528 – Meliá (Holiday pricing) (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 893) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) 2020/C 182/07