Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2020 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP Věc AT. 40528 – Meliá (Holiday Pricing) (oznámeno pod číslem C(2020) 893) (Pouze anglické znění je závazné) 2020/C 182/07