Mål T-675/18: Tribunalens beslut av den 20 september 2019 – Trifolio-M m.fl. mot EFSA