Zadeva T-674/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2019 – Trifolio-M in drugi/EFSA