Vec T-675/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. septembra 2019 – Trifolio-M a i./EFSA