Zaak T-675/18: Beschikking van het Gerecht van 20 september 2019 – Trifolio-M e.a./EFSA