Lieta T-675/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 20. septembra rīkojums – Trifolio-M u.c./EFSA