Дело T-675/18: Определение на Общия съд от 20 септември 2019 г. — Trifolio-M и др./EFSA