Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 11, 2011