Komisijas Regula (EK) Nr. 637/2006 ( 2006. gada 26. aprīlis ), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem