Komisijas paziņojums Padomei un eiropas Parlamentam par Ārējās palīdzības instrumentiem saskaņā ar nākotnes Finanšu plānu laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam