Rakstisks jautājums E-2111/06 iesniedza Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Komisijai. Stāvoklis cietumos Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā