Cauza C-684/18: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 28 mai 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Bucureşti – România) – World Comm Trading Gfz SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti [Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 90 – Articolele 184-186 – Principul neutralității TVA-ului – Regularizarea deducerii inițiale a taxei – Rabaturi acordate pentru livrări intracomunitare și interne de bunuri]