Lieta C-684/18: Tiesas (devītā palāta) 2020. gada 28. maija spriedums (Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – World Comm Trading Gfz SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 90. punkts – 184. līdz 186. pants – PVN neitralitātes princips – Sākotnējā nodokļa atskaitījuma koriģēšana – Atlaides preču piegādēm Kopienas iekšienē un piegādēm valsts teritorijā)