Atzinums par Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Tekstilizstrādājumu un apģērbu nozares nākotne paplašinātajā Eiropas Savienībā — COM(2003) 649 galīgā red.