Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4459 — Rettig Capital/Ahlström Capital/Nordkalk) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ