Īpašais Eiropas ombuda ziņojums Eiropas Parlamentam saskaņā ar Eiropas ombuda statūtu 3. panta 7. punktu 1