Lieta T-10/02: Pirmās instances tiesas 2006. gada 6. jūnija spriedums — Girardot pret Komisiju (Civildienests — Pagaidu darbiniece — Kandidatūras nelikumīga noraidīšana — Atcelšana — Stāvokļa pirms nelikumības atjaunošana — Taisnīga finansiālā kompensācija — Iespējas ieņemt amatu zaudējums — Novērtējums ex æquo et bono )