Komisijas 24.05.2007. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.4654 - IPR / MITSUI (UK Electricity generation business)) saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. /2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)