Tiesas spriedums (otrā palāta) 2005. gada 26.maijā.