Rakstisks jautājums E-0721/06 iesniedza Erik Meijer (GUE/NGL) Komisijai. Dzelzceļa, tramvaju un apakšzemes dzelzceļa (metro) uzņēmumu aizsardzība pret nokavētām un neapmierinošas kvalitātes transportlīdzekļu piegādēm, ko izraisa pieaugoša firmu apvienošanās un konkurence