Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9548 – Apollo Capital Management/Covivio/Hilton Kilmainham) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2019/C 392/01