Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9548 — Apollo Capital Management/Covivio/Hilton Kilmainham) (EØS-relevant tekst) 2019/C 392/01