Lieta C-81/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 25. aprīļa spriedums ( Curtea de Apel București (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Asociația ACCEPT/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Sociālā politika — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Direktīva 2000/78/EK — 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts, 10. panta 1. punkts un 17. pants — Diskriminācijas seksuālās orientācijas dēļ aizliegums — “Faktu, pēc kuriem var secināt, ka ir bijusi diskriminācija” jēdziens — Noteikumi par pierādīšanas pienākumu — Efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas — Persona, kura uzstājas un kura gan plašsaziņas līdzekļos, gan sabiedrībā tiek uztverta kā profesionālā futbola kluba vadītājs — Publiski paziņojumi, ar kuriem tiek izslēgta futbolista, kurš tiek attēlots kā homoseksuālis, pieņemšana darbā)