Komisijas 13.06.2005. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.3818 - GILDE / DSM BAKERY INGREDIENTS) saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. /2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)