2009 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 734/2009, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1858/2005 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieno lynams ir kabeliams, vengimo importuojant iš Korėjos Respublikos ir Malaizijos siunčiamus plieno lynus ir kabelius, deklaruojamus kaip Korėjos Respublikos ir Malaizijos kilmės arba nedeklaruojamus, ir nustatoma privaloma šio importuojamo produkto registracija, klaidų ištaisymas ( OL L 208, 2009 8 12 )