Rakstisks jautājums E-0663/05 Esko Seppänen (GUE/NGL) Komisijai. Dānijas lašu nozvejas kvotu