Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1960 (2016. gada 8. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai