Pisno vprašanje E-0941/09 vlaga Françoise Castex (PSE) za Komisijo. Socialne storitve splošnega pomena