Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2216 tat-22 ta’ Diċembru 2020 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2006/168/KE fir-rigward tal-entrata għar-Renju Unit u wħud mid-Dipendenzi tal-Kuruna fil-lista tal-pajjiżi terzi awtorizzati għall-importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ embrijuni bovini (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)