Vispārējās tiesas spriedums (sestā palāta) 2011. gada 13.jūlijā.$