Eiropas Savienības 2005. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 galīgā varianta pieņemšana